2019.04.05 Anunț - Decizia etapei  de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului- Construire rețea de canalizare și stație  de  epurare  în localitatea Suceagu , comuna Baciu, județul Cluj.

04.05.2019
2019.04.05 Anunț - Decizia etapei  de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului- Construire rețea de canalizare și stație  de  epurare  în localitatea Suceagu , comuna Baciu, județul Cluj.
FOTO:


Comuna  Baciu  în  calitate  de  titular  anunță  publicul  interesat  asupra  luării  deciziei  etapei  de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de  catre  APM  Cluj,  îcadrul  procedurilor  de evaluare a impactului asupra mediului pentru Construire rețea de canalizare și stație  de  epurare  în localitatea Suceagu , comuna Baciu, județul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate  la  sediul  APM  Cluj,  Calea  Dorobanților  nr.  99,  în  zilele  de  Luni-Joi, între orele 9.00-16.00, vineri între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet  http://apmci.an m.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la  proiectul  deciziei  de încadrare   În termen de 5  zile  de la data  publicării  prezentului  anunț,  pâna  la data de 10.04.2019".