Informații Electorale

Proces Verbal Constituire Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 12 Baciu
Proces Verbal Constituire Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 12 Baciu

PROCES-VERBAL încheiat azi 07.08.2020

Prin procesul verbal întocmit de președintele Tribunalului Cluj în data de 06.08.2020 s-a desemnat președintele şi locțiitorul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 12 Baciu, după cum urmează:

            Preşedinte- judecător Pojoga Valerian;

            Locţiitor- Mocan Elisabeta Marta. 

Având în vedere programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării şi desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa HG nr. 576/2020;

            Având în vedere art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 aprobat prin Hotărârea nr. 2/03.08.2020 a Biroului Electoral Central;

            Având în vedere Ordinul nr. 258/03.08.2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție municipale, orașenești  şi comunelor din județul Cluj pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020, emis de Prefectul Judeţului Cluj;

           

STABILEŞTE:

 

            Art. 1 Sediul Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 12 Baciu este în localitatea Baciu, str. Aleea Nufărului, nr. 1, jud. Cluj (în sediul Primăriei Baciu  -Compartimentul Registratura).

Art. 2 Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 12 Baciu este între orele 09,00-17,00, în fiecare zi a săptămânii. În zilele în care se împlinesc termenele privind activităţile care ţin de competenţa Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 12 programul de lucru cu publicul se încheie la ora 24,00.

Art. 3 Până în data de 08.08.2020, ora 24,00, partidele politice care au ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaţilor în numele organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naţionale reprezentate în acest grup vor comunica, în scris, birourilor electorale de circumscripţie numele şi prenumele reprezentanţilor lor care vor face parte din acestea.

            Depunerea acestora se poate realiza la adresa de email cj.baciu@bec.ro sau personal la sediul Biroului Electoral de Circumscripțieâ nr. 12 Baciu în ziua de 08.08.2020 până la ora 24:00.

 

Preşedinte,

Judecător Pojoga Valerian

 

07.08.2020
Hotărâre Nr. 1 - privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2
Hotărâre Nr. 1 - privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2

Descarcă Hotărârea

HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2

 

            Având în vedere prevederile art. 25-32 și ale art. 38-44 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,

            observând dispozițiile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor  pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,

            în temeiul art. 9 și art. 20 din Hotărârea BEC nr. 2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020,

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ NR. 12 BACIU

HOTĂRÂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă măsurile organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta.

            Art. 2. Prezenta se publică pe site-ul https://www.primaria-baciu.ro și prin afișare la loc vizibil.

 

P R E Ș E D I N T E,

Judecător Pojoga Valerian Adrian

 

 

Nr. 1 din 08.08.2020

Anexa

 

Măsuri organizatorice pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARV-COV-2

 

 

În scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, la nivelul Biroului Electoral de Circumscripție Comunal nr. 12 Baciu se instituie următoarele măsuri:

1. La intrarea în sediul Biroului Electoral de Circumscripție Comunal nr. 12 Baciu se va măsura temperatura corporală.

2. Se va purta MASCA DE PROTECȚIE în permanență pe toată durata programului de lucru, indiferent de distanța  între birouri (în birouri, spații comune, holuri, etc.)

3. Se vor spăla cât mai des mâinile cu apă și săpun, minim 20 de secunde  și se va utiliza dezinfectantul pus la dispoziție la intrarea în incinta BEC Baciu.

4. Se vor aerisi încăperile cel puțin o data la 2 ore.

5. Se va evita contactul cu alte persoane, care nu poartă mască.

6. Se va păstra o distanță de minim 1,5 m între persoane.

7. Se vor respecta toate celelalte măsuri impuse sau care vor fi adoptate de către autoritățile competente.

07.08.2020
Date de Contact Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 12 Baciu
Date de Contact Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 12 Baciu

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE NR. 12 BACIU

DATE DE CONTACT

SEDIU: com. Baciu, str Aleea Nufărului nr. 1 jud. Cluj

TELEFON: 0264 260 314 interior 112

MOBIL: 0790 239 132

E-MAIL: cj.baciu@bec.ro

PROGRAM ZILNIC: 9 – 17*

        Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 vă adresăm rugămintea de a ne contacta preponderent prin e-mail sau telefonic.

 

        * Cu excepția zilelor în care se împlinesc termene privind activități care țin de competența biroului electoral de circumscripție, când programul de lucru cu publicul durează până la ora 24:00.

11.08.2020
2019.10.11 - DELIMITĂRILE SECȚIILOR DE VOTARE DIN COMUNA BACIU - ALEGERI PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 2019 - TUR I
2019.10.11 - DELIMITĂRILE SECȚIILOR DE VOTARE DIN COMUNA BACIU - ALEGERI PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 2019 - TUR I

Anexă dispoziţie primar

Alegeri pentru Președintele României 2019 - tur I

Delimitările secţiilor de votare din BACIU

Nr. sv*

Sediul sv

Delimitare secţie de votare

Loc. Comp./sat ap.

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere

321

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT (structură blocuri), loc. BACIU, Strada Saturn , Nr. 2, Bloc A

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 1 -43 A

nr. -

nr. 27 B  bl. V

nr. 27 E  bl. Y5

nr. 29 D  bl. A

nr. 29 E  bl. B1

nr. 29 F  bl. B2

Strada Bisericii Ortodoxe integral

Strada Cosmos integral

Strada Galaxiei integral

Strada Jupiter integral

Strada Luceafărului integral

Strada Lunii integral

Strada Mercur integral

Strada Neptun integral

Strada Observatorului integral

Strada Saturn integral

Strada Soarelui integral

Strada Stelelor integral

Strada Transilvaniei numere pare nr. 2 -58

Strada Universului integral

Strada Uranus integral

Strada Venus integral

 

322

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 44 -291

 

322

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 793 -943

nr. 982  bl. C1A

nr. 982  bl. C1B

nr. 982  bl. C2A

nr. 982  bl. C2B

Strada Cabanei integral

Strada Căpşunilor integral

Strada Cheile Baciului integral

Strada Ciocârliei integral

Strada Cocorului integral

Strada Cometei integral

Strada Copacilor integral

Strada Corbului integral

Strada Fabricilor integral

Strada Frunzişului integral

Strada Graurilor integral

Strada Hoia integral

Strada Magnoliei numere impare nr. 21 -79

Strada Meteor integral

Strada Mierlei integral

Strada Molidului integral

Strada Nadăşului integral

Strada Pădurarilor integral

Strada Pajiştei integral

 

322

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

Strada Pescarilor integral

Strada Planetelor (Strada Plantelor) integral

Strada Privighetorii numere impare nr. 1 -21

Strada Privighetorii numere pare nr. 2 -30

Strada Transilvaniei numere impare nr. 1 -267

Strada Transilvaniei numere pare nr. 60 -318

Strada Triajului integral

Strada Tufişului integral

Strada Uliului integral

Strada Viilor numere pare nr. 2 -14

 

323

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 292 -401

Aleea Crizantemelor integral

Aleea Freziei integral

Aleea Garoafelor integral

Aleea Iasomiei integral

Strada Magnoliei numere impare nr. 1 -19

Strada Magnoliei numere pare nr. 2 -132

Aleea Narciselor integral

Aleea Nufărului integral

Strada Privighetorii numere impare nr. 23 -31

Aleea Trandafirilor integral

Strada Vulturului integral

Aleea Zambilelor integral

 

324

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 402 -791

 

324

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

toate numerele din intervalul nr. 950 -969

Strada Aluniş integral

Strada Brădetului integral

Strada Bursucului integral

Strada Caisului integral

Strada Cantonului integral

Strada Căprioarei integral

Strada Castanilor integral

Strada Cimitirului integral

Strada Cireşului integral

Strada Colinei integral

Strada Fagului integral

Strada Ghioceilor integral

Strada Gorunului integral

Strada Iedului integral

Strada Lăcrămioarelor integral

Strada Lupului integral

Strada Măcieşului integral

Strada Mărului integral

Strada Mesteacănului integral

Strada Mică integral

Strada Pădurii integral

Strada Poiana Cerbului integral

Strada Salcâmului integral

 

324

CASA DE CULTURĂ BACIU, loc. BACIU, Strada Transilvaniei , Nr. 269

BACIU

 

Strada Salciei integral

Strada Stejarului integral

Strada Transilvaniei numere impare nr. 271 -499

Strada Transilvaniei numere pare nr. 320 -500

Strada Vânătorului integral

Strada Vântului integral

Strada Veveriţei integral

Strada Viilor numere impare nr. 1 -43

Strada Viilor numere pare nr. 16 -38

Strada Viorelelor integral

Strada Vişinului integral

Strada Vulpii integral

Strada Zimbrului integral

 

325

ȘCOALA CORUȘU, loc. CORUŞU Nr. 219

CORUŞU

 

integral

 

326

ȘCOALA MERA, loc. MERA Nr. 180

MERA

 

integral

 

326

ȘCOALA MERA, loc. MERA Nr. 180

RĂDAIA

 

integral

 

327

ȘCOALA POPEȘTI, loc. POPEŞTI Nr. 73

POPEŞTI

 

integral

 

328

ȘCOALA SĂLIȘTEA NOUĂ, loc. SĂLIŞTEA NOUĂ Nr. 53

SĂLIŞTEA NOUĂ

 

integral

 

329

ȘCOALA SUCEAGU, loc. SUCEAGU Nr. 98

SUCEAGU

 

integral

 

 

 

11.10.2019