Știri și anunțuri

Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 06.06.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 11:00 - 15:40

1. Localitatea Baciu, Str. Transilvaniei

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Baciu, Str. Transilvaniei, nr. 276

06.06.2022
Program cu publicul până la ora 12:00 în data de 31.05.2022

Datorită unor lucrări care se vor efectua în clădirea Primăriei Baciu , în data de 31.05.2022 programul cu publicul va fi până la ora 12:00.

Vămulțumim pentru înțelegere.

27.05.2022
Întrerupere furnizarea apei

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 04.05.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

 

Între orele 09:00 - 16:00

1. Localitatea Baciu - Str. Bisericii Ortodoxe - parțial, str. Ion Mincu - parțial

2. Localitatea Corușu - parțial

Se vor executa lucrări de excavare la urmatoarele adrese:

1. Str. Bisericii ortodoxe, nr. 53A

2. Loc. Corusu, nr. 71U

04.05.2022
2022.03.31 - Fonduri pentru persoanele care găzduiesc cetățeni ucrainieni pe raza Comunei Baciu

               Având în vedere prevederile OUG nr. 28/23.03.2022 , persoanele fizice de pe raza Comunei Baciu care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul Inspectoratului județean pentru situații de urgență Cluj a cheltuielilor cu hrana şi cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană şi 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(10) din OUG nr. 15/27.02.2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. Mecanismul de decontare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului  Nr. 336 din  11.03.2022, modificată prin Hotărârea nr. 494/08.04.2022. 

Procedura de decontare a cheltuielilor este următoarea:

 • Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura Primăriei Baciu o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

 1. o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

 2. copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele din zona de conflict.

 • Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

 • Cererile depuse după termenul de 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluţionează în luna următoare.

 • Modelul cererii, precum şi cel al declaraţiei pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG nr. 336/2022

 • În cerere, solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor prin virament bancar sau în numerar.

 • Primăria Comunei Baciu,, întocmește situația centralizatoare care se certifică pentru realitate și, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului menționat mai sus, transmite Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj, precum şi spre informare Instituţiei Prefectului județului Cluj.

 • În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare certificate, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Avram Iancu” al Județului Cluj virează sumele solicitate în contul deschis cu această destinație pentru Primăria Comunei Baciu.

 • În termen de 3 zile de la virarea sumelor de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Primăria Comunei Baciu, efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiari, în funcție de opțiunea acestora, fie în cont bancar, fie la casieria Primăriei Baciu  Aleea Nufărului Nr. 1

 • În conformitate cu prevederile legale, Primăria Comunei Baciu, prin Compartimentul Asistență Socială , poate efectua verificări privind realitatea informaţiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Descarcă Cererea și Declarația 

 

01.11.2022
Informații privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021

AFIȘ PENTRU STUDENȚI

BROȘURĂ DE INFORMARE

14 MARTIE - 15 MAI 2022

AUTORECENZARE
ZI LIBERĂ, 100% PLĂTITĂ

Membrii gospodăriei desemnează o persoană de referință, care completează
formularul de preînregistrare accesând www.recensamantromania.ro, platforma
"Autorecenzare" . Această persoană completează CNP-urile tuturor membrilor
gospodăriei și celelalte informații solicitate.

Pe adresa de email indicată în formularul de preînregistrare se transmite link-ul
pentru completarea chestionarului de recensământ.

AUTORECENZARE ASISTATĂ

Posibilitatea de AUTORECENZARE asistată de către un recenzor în spații special
amenajate de către primării. 

16 MAI - 17 IULIE 2022
COLECTAREA DATELOR
PRIN INTERVIURI FAȚĂ-ÎN-FAȚĂ
DE CĂTRE UN RECENZOR CU
AJUTORUL TABLETEI

Toate informațiile colectate sunt confidențiale și sunt folosite în scop statistic.

 

 

23.03.2022
Informații privind funcționarea Centrului de Vaccinare din Localitatea Baciu

Dorim să vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 23 Martie 2022  Centrul de Vaccinare din localitatea Baciu se închide definitiv. 

21.03.2022
2022.03.16 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor lucrări la rețeaua de apă potabilă, în data de 22.03.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 18:00

1. Localitatea Baciu - Str. Privighetorii între str. Graurilor și str. Corbului; Str. Graurilor; Str. Soimului

 

21.03.2022
2022.03.01 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor lucrări  la rețeaua de apă potabilă, în data de 03.03.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 17:00

1. Localitatea Popești - parțial (Popești Deal)

01.03.2022
2022.02.25 - Program cu publicul până la ora 13:00 în data de 01.03.2022

În data de 01.03.2022 programul cu publicul al primăriei Baciu va fi până la ora 13:00,

Vă mulțumim pentru înțelegere.

25.02.2022
2022.02.25 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 27.01.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 16:00

1. Localitatea Corusu - parțial

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Corusu, nr. 203A

25.02.2022
2022.02.24 - Informații Publice despre - Recensământului Populației și Locuințelor

Descarcă Pliantul cu Etapele  de desfășurare a Recensământului Populației și Locuinței

Descarcă informarea despre derularea Recensământului Populației și Locuinței

24.02.2022
2022.02.17 - Modificarea programului de funcționare a Centrului de Vaccinare din Localitatea Baciu

Dorim să vă aducem la cunoștiință că începând cu data de 21.02.2022 programul de funcționare a Centrului de Vaccinare din localitatea Baciu va fi următorul:

Luni - Miercuri - Vineri

Orele 14:00 - 19:00

17.02.2022
2022.02.08 Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA  COMUNEI BACIU

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 5 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  COMUNA BACIU
 • Un număr de 14 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  COMUNA BACIU
 • Un număr de 1 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din  COMUNA BACIU
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din COMUNA BACIU

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale U.A.T COMUNA BACIU (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) PRIMĂRIA COMUNEI BACIU

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

 

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Descarcă CERERE DE RECRUTARE

08.02.2022
2022.02.15 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 27.01.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 09:00 - 16:00

1. Localitatea Popești - parțial

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Popești nr. 139

15.02.2022
2022.01.27 - Întrerupere furnizarea apei potabile

Datorită unor avarii la rețeaua de apă potabilă, în data de 27.01.2022 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi și/sau localități astfel:

Între orele 07:00 - 16:00

1. Localitatea Popești, Corușu, Săliștea nouă.

Se vor executa lucrări de excavare la următoarele adrese:

Localitatea Popești nr. 197A

 

27.01.2022
2021.12.21 - Modificarea programului de funcționare a Centrului de Vaccinare din Localitatea Baciu

Vă aducem la cunoștiință faptul că în perioada 24 - 26 Decembrie 2021 respectiv 30 Decembrie - 02 Ianuarie 2022 centrul de vaccinare din cadrul căminului cultural Baciu va fi închis. 

Vă mulțumim!

 

Centrul de Vaccinare  Loc. Baciu Str. Transilvaniei Nr. 269  Telefon:  0799016000

21.12.2021