Știri și anunțuri

2021.05.10 program cu publicul modificat în data de 11.05.2021

Vă aducem la cunoștință că în data de 11.05.2021 programul cu publicul va fi doar până la ora 12:00 deoarece va avea loc o curățenie generală și dezinfecție în clădirea Primăriei Baciu. 

Vă mulțumim pentru înțelegere.

10.05.2021
2021.04.14 - Reciclare deșeuri DEEE(deșeuri de echipamente electrice și electronice)

BACIU  RECICLEAZĂ!!

Campanie de informare și colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice

Curățenia de primăvară a început!

Scapă de aparatele electrice vechi sau stricate, și fă loc în casa ta pentru lucrurile cu adevărat importante!

SÂMBĂTĂ- 17 aprilie 2021

Cum puteți preda deșeurile electrice?

 Apelând 0755 406 406 pentru ridicarea de acasă- în intervalul orar 09.00 – 17.00

Completând formularul online: roecollect.ro/solicita-ridicare-deee- disponibil 24h/7zile

Predându-le direct echipajelor mobile care vor circula prin comună și localitățile aparținătoare

 

Organizatorii campaniei :  ECOLLECT VISION, Primăria BACIU

 

14.04.2021
2021.04.06 - Anunț luarea deciziei etapei de încadrare - pentru proiectul ETAPA I-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35–CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ-SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

Calea Moţilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

 

Nr.203214/441/30.03.2021

ANUNȚ

 

“CNAIR și MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (că necesită efectuarea evaluării impactului asupra mediului, a evaluării adecvate și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru proiectul ETAPA I-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35–CENTURA METROPOLITANĂ - din cadrul proiectului general DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35 pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca; comuna Florești: satele Florești și Luna de Sus; comuna Gilău: sat Gilău; comuna Baciu: satele Baciu, Suceagu și Popești; comuna Apahida: satele Apahida, Sânnicoară și Subcoastă; comuna Feleacu: sat Feleacu; comuna Căpușu Mare: sat Căpușu Mare, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99, la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj (www.apmcj.anpm.ro).

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului pe mail la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, la adresa de mail: office@apmcj.anpm.ro precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj (www.apmcj.anpm.ro)”.

06.04.2021
2021.04.06 - Anunț Licitație Pășuni 2021

ACTUALIZARE ANUNȚ 23.04.2021 ora 08:43 -  Lotul nr. 16 Pasunea Husovegy din Suceagu in suprafata de 17,69 ha a fost scos din licitatie, din motive legate de situația Juridică a Terenului care fac imposibilă licitarea și încheierea contractului de închiriere.

ANUNȚ

          Primăria Comunei Baciu Jud. Cluj cu sediul în Loc. Baciu Aleea Nufărului Nr. 1 organizează licitație publică pentru închirierea pășunilor din domeniul public al Comunei Baciu.

          Licitația va avea loc Miercuri 28 Aprilie 2021 ora 1000. Înscrierea la licitație și plata garanției de participare la licitație se poate face până Marți 27 Aprilie  2021 ora 1200 . Caietul de sarcini și formularele necesare se pot ridica de la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1 , Loc. Baciu Jud. Cluj sau se poate descărca de pe site-ul  www.primaria-baciu.ro secțiunea știri și anunțuri.

          În caz de neadjudecare licitația se va relua peste o săptămână , în data de Miercuri 05.05.2021 ora 1000, termenul de depunere/completare a documentelor fiind de Marți  04.05.2021 ora 1200.

          Eventualele contestații se pot depune în maxim 24 ore de la adjudecare. 

                Informații suplimentare cu privire la această licitație se pot obține pe adresa de mail office@primariabaciu.ro sau la tel. 0264260314 ; 0264260355 persoana de contact , consilier Hedeș Mihai.

Documente Atașate:
1. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a regulamentului de închiriere și a caietului de sarcini.

2. Caietul de Sarcini

3. Tabelul cu loturile scoase la Licitație

4. Documente Necesare 

5. model de adeverință de la Circumscripția Sanitar Veterinară.

 

23.04.2021
2021.03.29 - Anunț încasare Impozite și Taxe pentru anul 2021

Dorim să vă aducem la cunoștință că în ultima zi a fiecărui trimestru (31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie) dacă acestea sunt zile lucrătoare, plata cu bani cash la casieria primăriei Baciu se poate face numai până la ora 11:00.

Dorim de asemeneasă vă aducem la cunoștință că termenul de plată cu bonificație a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 este de 31 Martie 2021.

Termenul de depunere a rapoartelor de reevaluare a clădirilor pentru Persoanele Juridice ( rezidentiale/nerezidențiale/mixte) și Persoanele Fizice care dețin clădiri nerezidentiale sau mixte este tot 31 Martie 2021.

Plata prin mijloacele electronice se poate face în mod normal conform programului casieriei și non stop pe platforma dedicată din Sistemul electronic Național ( SNEP) disponibilă pe www.ghiseul.ro

29.03.2021
2021.03.27 Noile măsuri stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Nr.50 din 27 Martie 2021

Având în vedere că rata de incidență a infectării cu COVID 19 este de 5,55/1000 de locuitori vă rugam să luați la cunoștință și să respectați noile măsuri stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Nr.50 din 27 Martie 2021 . Măsurile stabilite în această hotărâre se aplică începând cu ziua de Duminică 28 Martie 2021.

Vizualizează Hotărârea Nr. 50 din 27 Martie 2021

Vă mulțumim.

 

27.03.2021
2021.02.24 - ANUNȚ - privind folosirea actului de identitate şi a altor documente eliberate de către instituţii şi autorităţi publice, În relaţia cu instituţiile publice, care au expirat în perioada stării de alertă

În relaţia cu instituţiile publice, persoane juridice de drept privat,  cetăţenii au dreptul de a folosi actul de identitate şi alte documente eliberate de către instituţii şi autorităţi publice, care au expirat în perioada stării de alertă. 

Aceste documente nu necesită preschimbarea pe toată perioada stării de alertă precum  şi pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acestei stări. 

24.02.2021
2021.02.24 - Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de :  02.03; 03,03; 09,03; 10,03; 17.03; 18,03; 24,03; 25,03; 26,03; 30,03;     -2021 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

24.02.2021
2021.01.25 - Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de :  02.02; 03.02; 04.02; 09.02; 10.02; 11.02; 16.02; 17.02; 18.02; 23.02; 24.02; 25.02; 26.02;     -2021 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

25.01.2021
2021.01.11 - Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de :  12.01 ; 13.01; 14.01; 15.01; 18.01; 19.01;; 20.01; 21.01; 22.01; 25.01; 26.01; 27.01; 28.01; 29.01;     -2021 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

11.01.2021
2020.12.21 - program cu publicul în perioada sărbătorilor

Vă aducem la cunoștință că în zilele de 24 și 31 Decembrie 2020 Primăria Comunei Baciu nu va avea program cu publicul.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

21.12.2020
2020.12.18 - Ultima zi în care se mai pot face încasări la Primăria Comunei Baciu pentru anul 2020

Vă aducem la cunoștință că se mai pot efectua plăți pentru anul 2020 la Casieria Primăriei Baciu numai până la data de 29.12.2020 ora 14:00

Prin Ghiseul.ro se vor putea efectua plăți pentru anul 2020 până în data de 31.12.2020 ora 22:00

 

Se va relua programul normal de încasare atât la sediul Primăriei Baciu cât și prinplatforma online www.Ghiseul.ro începând cu data de 5 Ianuarie 2021 ora 08:00

 

Vă mulțumim pentru înțelegere.

18.12.2020
2020.12.07 - Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de :  08.12 ; 9.12; 10.12; 11.12; 15.12; 16.12; 17.12; 18.12;    -2020 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

07.12.2020
2020.11.17 - Acordare premiu de fidelitate cuplurilor din com Baciu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Primaria  și Consiliul local Baciu acordă în fiecare an un premiu de la bugetul local și o diplomă de fidelitate cuplurilor din com Baciu care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. 

Pentru a beneficia de acest premiu, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă trebuie să depună  la Primăria Baciu- Birou stare civilă, camera 1 –un dosar care să o conțină: 

-copii după documentele de identitate și certificatul de căsătorie, 

Dosarul trebuie depus până la data de 1 decembrie 2020. 

====================================================================

A kisbácsi polgármesteri hivatal és a helyi tanács minden évben a helyi költségvetésből díjat és hűség-igazolást adományoz a Kisbács község párjainak, akik 50 év megszakítás nélküli házasságot ünnepeltek. Annak érdekében, hogy részesülhessenek ebben a kitüntetésben, azoknak a pároknak, akik megünnepelték a megszakítás nélküli 50 éves házasságot, be kell nyújtaniuk a kisbácsi polgármesteri hivatalba - 1-es iroda - egy fájlt, amely tartalmazza:  

- személyazonosító okmányok és házassági anyakönyvi kivonatok másolatait. Az aktákatt 2020. december 1-ig kell benyújtani.  

17.11.2020
2020.11.16 - Anunț privind starea Comunei Baciu în contextul epidemiei de COVID-19

Stimați Concetățeni, 

Rata de incidență in comuna Baciu este de 7,982 la mia de locuitori. 
La atingerea pragului de 10 la mia de locuitori , autoritatile vor lua masuri mai drastice de carantinare a localităților ce depășesc acest prag: se vor amplasa filtre de politie si jandarmerie la intrari/iesiri din localitati, care vor verifica documentele fiecarui participant la trafic, cei care tranziteaza localitatile comunei, fara domiciliu in comuna, vor fi obligati sa nu opreasca, etc.
Încă nu am ajuns la acest prag, dar mai avem foarte putin.  Împreună cu autoritatile locale ( Politia, Primaria ) VA RUGAM INSISTENT sa respectati regulile impuse pana la acest moment: masca este obligatorie in toate spatiile inchise si deschise, pe tot parcursul zilei. 
In  intervalul orar 23.00h -05.00h, incepand cu data de 09.11.2020 , timp de o luna - se poate circula doar cu adeverinta de la angajator, legitimatie de serviciu sau declaratie pe proprie raspundere pentru motive intemeiate, completate anterior. Tot incepand cu data de 09.11.2020  sunt impuse restrictii legate de organizarile de petreceri sau reuniuni, si restrictii in activitatile  unor operatori economici. 
Evitati sub orice forma, orice deplasare inutila in afara domiciliului! 
Haideti sa facem tot ce tine de noi pentru a iesi din aceasta situatie cu bine. Nu zadarniciti eforturile celor care nu au de ales, in lupta cu boala! Pentru cine nu isi permite sa achizitioneze masti sau dezinfectanti, va rog să comunicați acest lucru Primăriei Baciu. 

Am trecut printr-o perioada grea, in starea de urgenta, in primavara. Vom trece si de iarna aceasta, haideti sa contribuim fiecare cu oricat de putin, pentru a fi bine! 
Va multumim.

16.11.2020
2020.11.02 - Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de :  02.11; 03.11; 04.11; 05.11; 06.11; 09.11; 10.11; 11.11; 12.11; 13.11; 16.11; 17.11; 18.11; 19.11; 20.11; 23.11; 24.11; 25.11; 26.11; 27.11; 30.11    -2020 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 9


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

02.11.2020