Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Achiziții Publice

Achiziția Presupune: 

Publicarea de anunțuri, comunicate, informații de interes public  în presa scrisă ,  în publicaţia ''Ziua de Cluj''

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 9 / 2017 din  16/03/2017 având ca obiect:Servicii de promovare in Ziua de Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare

Valoare estimata a achiziție: 13000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  24.03.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de promovare in Ziua de Cluj, cod CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu, iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

 

Achiziția Presupune:

Ridicari topografice, si obtinerea avizului OCPI, pentru conducta de aductiune de apa Suceagu, Radaia si Mera pe o lungime de 10 km  ( 9 km aducțiune Vistea - Suceagu si 1 km Distributie Mera Noua.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 10 / 2017 din  20/03/2017 având ca obiect:Ridicari topografice, si obtinerea avizului OCPI, pentru conducta de aductiune de apa Suceagu, Rădaia și Mera”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Valoare estimata a achiziție: 10000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  27.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită,  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Ridicari topografice, si obtinerea avizului OCPI, pentru conducta de aductiune de apa Suceagu, Rădaia și Mera, cod CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu, iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

 

Achiziția presupune:

extinderea sistemului de canalizare pe strada Planetelor, localitatea Baciu, comuna Baciu, judetul Cluj. Apele menajere vor fi colectate prin intermediului unei conducta de canalizare PVC, SN 8, de diamentru nominal de 250mm, pana intr-un camin decantor, unde trecand prin graterele caminului apa menajera va ajunge la o statia de pompare(Statia de pompare nr.05 – conform fisa tehnica nr.1) – conform plansa nr. PS-01. Lungimea totala conductei gravitationale este de 462.0 metri. 

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 11 / 2017 din  20/03/2017 având ca obiect:Extindere rețea canalizare pe strada Planetelor din Localitatea Baciu Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

Valoare estimata a achiziție: 400000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  31.03.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită,ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta   în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Extindere rețea canalizare pe strada Planetelor din Localitatea Baciu Jud. Cluj, cod CPV: 45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu, iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

ACHIZIȚIA A FOST ANULATĂ la data de 26.09.2017

 

 

Achiziția Presupune:

conform antemăsurătorilor și devizului estimativ achiziția presupune : Spargerea și Evacuarea molozului – 130 mp , Executare trotuar din Pavaj – 130 mp ,  Balustradă metalică 30 ml , Borduri Stradale 396 ml, Aducerea unui cămin la cota de drum 1 buc.,  Vopsire Balustrade la Calea Ferată și la pod – 180 mp,  Asfaltare pe Strada Cantonului – 480 mp

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 12 / 2017 din  03/04/2017 având ca obiect:Reparații curente infrastructură pe strada Cantonului”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV:

45111000-8 -  Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului

45233161-5 - Lucrări de construcţii de trotuare

45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

45442121-1 - Lucrări de vopsire a structurilor

45233220-7 - Lucrări de îmbrăcare a drumurilor

45223210-1 - Lucrări de structuri metalice

Valoare estimata a achiziție: 130000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  21.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită,ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta   în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparații curente infrastructură pe strada Cantonului,

Cod CPV:

45111000-8 -  Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului

45233161-5 - Lucrări de construcţii de trotuare

45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

45442121-1 - Lucrări de vopsire a structurilor

45233220-7 - Lucrări de îmbrăcare a drumurilor

45223210-1 - Lucrări de structuri metalice

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

Aleea care face legătura între Strada Transilvaniei și strada Planetelor pe lângă poșta Baciu

Executare trotuar din Pavaj – 64 mp

Bordură Pietonală Mică – 140 ml

Trotuare în Parcul situat în spatele Blocurilor de pe strada Magnoliei Nr. 11 Bl. E , Nr. 13 Bl. F , Nr. 15 Bl. G și Aleea Nufărului Nr. 2 Bl H

Executare trotuar din Pavaj – 300 mp

Borduri pietonală mică - 600 ml

Aducere cămin la cotă – 1 buc.

 

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 13 / 2017 din  04/04/2017 având ca obiect:Reparații Curente Trotuare in Parc Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si Aleea de la Poșta Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45233161-5

45233142-6 - Lucrări de construcţii de trotuare

Lucrări de reparare a drumurilor

Valoare estimata a achiziție: 80000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  21.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparații Curente Trotuare in Parc Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si Aleea de la Poșta Baciu, cod CPV: 45233161-5

45233142-6 - Lucrări de construcţii de trotuare

Lucrări de reparare a drumurilor.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția Presupune:

Repararea prin plombare a următoarelor străzi și drumuri:

Localitatea Baciu Strada Magnoliei – 100 mp
Localitatea Baciu Strada Cimitirului   - 250 mp
Localitatea Mera Strada SAS  plombare cu asfalt – 30 mp
Localitatea Mera Strada Principală – 25 mp
Localitatea Mera Pod Strada Principală – 66 mp
Spargerea și evacuarea molozului  - 66 mp
 Localitatea Suceagu Strada Principală - 100 mp
 Localitatea Suceagu intrare spital – 15 mp
 Localitatea Suceagu Aducere la cotă cămin  la școala Suceagu – 1 buc.
  Localitatea Popești - vizavi de Biserica Ortodoxă Popești – 300 mp
 Localitatea  Popești - Strada de lângă Biserica Greco-Catolică Popești – 250 mp
 Localitatea  Popești - Spargere și Evacuare Moloz 250 mp

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 14 / 2017 din  05/04/2017 având ca obiect:Reparații curente drumuri deteriorate prin plombari cu asfalt in Localitatile Baciu, Mera , Suceagu și Popești.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV:

45233220-7- Lucrări de îmbrăcare a drumurilor

45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

45111000-8 - Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului

Valoare estimata a achiziție: 160000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  21.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparații curente drumuri deteriorate prin plombari cu asfalt in Localitatile Baciu, Mera , Suceagu și Popești., cod CPV:

45233220-7 - Lucrări de îmbrăcare a drumurilor

45233142-6 - Lucrări de reparare a drumurilor

45111000-8 - Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

 

Achiziția presupune:

Executarea următoarelor lucrări

Localitatea  Mera – Pietruire drum de la Pod la Service Auto – 800 mp
Localitatea  Popești – Pietruire drum de legătură Hagău Biserica Greco-Catolică Popești cu strat de piatră de 15 cm pe o suprafață de 2000 mp

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 15 / 2017 din  05/04/2017 având ca obiect:Reparații curente drumuri deteriorate,  prin pietruire in Localitatile Mera  și Popești.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45233000-9 - Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor

Valoare estimata a achiziție: 100000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  21.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparații curente drumuri deteriorate,  prin pietruire in Localitatile Mera  și Popești., cod CPV: 45233000-9 - Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a drumurilor.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune:

Studiu Topografic și documentații pentru fiecare tronson de drum în parte conform specificațiilor din din Studiu de fezabilitate în vederea obținerii Finanțării pentru proiectul - Modernizarea infrastructurii rutiere de străzi în Comuna Baciu Jud. Cluj.

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 16 / 2017 din  11/04/2017 având ca obiect:STUDIU TEHNIC NECESAR OBTINERII AC pentru Reabilitare retea rutiera de strazi in comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Valoare estimata a achiziție: 65000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  21.04.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de STUDIU TEHNIC NECESAR OBTINERII AC pentru Reabilitare retea rutiera de strazi in comuna Baciu, cod CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune:

- Studiu Geotehnic
- Studiu Topografic
Realizare servicii de proiectare:
- Studiu de Amplasament
- Randari si planse de amplasament
- Studiu de Fezabilitate conform HG.907/2016
- Documentatie eliberare certificat de Urbanism
- Documentatii pentru obtinerea avizelor din Certificatul de Urbanism
- D.T.A.C
- Proiect Tehnic conform HG.907/2016
- Detalii de executie
- Liste de cantitati
- Asistenta din partea proiectantului pe perioada desfasurii procedurii de achizitie lucrari
- Asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 17 / 2017 din  12/04/2017 având ca obiect:Servicii de proiectare faza SF +PT+DOC avize amenajare strazi +trotuare , spatii verzi in Loc. Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Valoare estimata a achiziție: 130000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  24.05.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de proiectare faza SF +PT+DOC avize amenajare strazi +trotuare , spatii verzi in Loc. Baciu, cod CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

 

Achiziția presupune desfășurarea următoarelor lucrări:

1. În  localitatea Popești de la Nr. Administrativ 85  până în pășune este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 450 ml și o lățime de 3 m cu piatră de carieră pentru stabilizarea drumului după care se va împrăștia piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

2. În  localitatea Popești intrare pe str. Ioan Bocșa de la DJ 105T este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 200 ml și o lățime de 3 m cu piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

3. În  localitatea Popești deal de la Drumul Principal între Nr. Administrative 3 și 4 este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 100 ml și o lățime de 3 m cu  piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

4. În  localitatea Popești deal de la drumul principal vizavi de Nr. Administrativ 1T este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 50 ml și o lățime de 3 m cu  piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

5. În  localitatea Corușu de la DJ105T  Nr. Administrativ 79A până la Nr. Administrative 80Z respectiv 80F și 80 este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 500 ml și o lățime de 3 m cu  piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

6. În  localitatea Suceagu între Nr. Administrative 254 și 255 este necesar refacerea drumului prin reprofilarea lui , pietruire și cilindrare pe o lungime de 200 ml și o lățime de 3 m cu  piatră concasată de (0-63) și piatră concasată de (0-32) De asemenea este necesar săparea unui șanț de 40x40 cm pentru colectarea apei, pe o parte a drumului.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 19 / 2017 din  26/04/2017 având ca obiect:Reparare prin pietruire a unor drumului din localitățile Popești, Corușu și Suceagu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite

Valoare estimata a achiziție: 360000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  08.05.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparare prin pietruire a unor drumului din localitățile Popești, Corușu și Suceagu., cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune o emisiune lunară de 15 minute la postul local de radio Napoca FM

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 20 / 2017 din  03/05/2017 având ca obiect:Emisiune Radio lunară la Napoca FM  minim 15 minute.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 92211000-3 - Servicii de producţie radiofonică

Valoare estimata a achiziție: 17000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  08.05.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Emisiune Radio lunară la Napoca FM  minim 15 minute., cod CPV: 92211000-3 - Servicii de producţie radiofonică.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune:

Suport în întocmirea documentației de atribuire, soluționarea clarificarilor și/sau a contestațiilor, analiza tehnică și financiară a ofertelor ce se vor depune prin formularea unor rapoarte de specialitate și consultanță pe tot parcursul procesului de achiziție pentru proiectul - "Modernizarea Infrastructurii Agricole în Comuna Baciu Județul Cluj" , până la semnarea contractului. 

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 21 / 2017 din  09/05/2017 având ca obiect:Servicii de Consultanță în vederea implementării proiectului Modernizarea Infrastructurii Agricole în Comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

Valoare estimata a achiziție: 64000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  15.05.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de Consultanță în vederea implementării proiectului Modernizarea Infrastructurii Agricole în Comuna Baciu, cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția Presupune:

achiziționarea a 10 pachete de bonuri valorice (carnete de câte 25 file) în valoare de 50 lei fiecare.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 22 / 2017 din  10/05/2017 având ca obiect:Achiziție Bonuri de Combustibil BVCA pentru Autovehicolele Primăriei Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 22458000-5 - Imprimate la comandă

Valoare estimata a achiziție: 11000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  15.05.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Achiziție Bonuri de Combustibil BVCA pentru Autovehicolele Primăriei Baciu, cod CPV: 22458000-5 - Imprimate la comandă.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția Presupune:

Achiziționarea a câte 48 seturi de echipamente pentru jucători constând în Trening de prezentare ( 48 seturi de poliester și 48 seturi din bumbac) 48 seturi complete  compleu de fotbal ( tricou, șort și jambieră), 19 rucsac cu compartiment pentru pantofi, 3 seturi Compleu portar  și 51 buc. tricouri toate imprimate cu însemnele comunei Baciu. Seturile de 48 se vor impărți în 3 loturi de câte 16 echipamente și fiecare lot va avea culori diferite. tricourile vor fi și pentru portar (48+3)

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 23 / 2017 din  15/05/2017 având ca obiect:Achiziție echipamente sportive pentru înființare echipă de fotbal.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 37451000-4 - Echipament pentru sporturi de câmp

Valoare estimata a achiziție: 25000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  13.06.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Achiziție echipamente sportive pentru înființare echipă de fotbal., cod CPV: 37451000-4 - Echipament pentru sporturi de câmp.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

 

Achiziția presupune:

Marcarea locurilor de parcare din zona străzilor Magnoliei, Privighetorii, Aleea Nufărului, Aleea Tradnafirilor, Strada Garoafelor, Lalelelor și Crizantemelor.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 24 / 2017 din  16/05/2017 având ca obiect:Marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 34922100-7 - Marcaje rutiere

Valoare estimata a achiziție: 7000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  14.06.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu., cod CPV: 34922100-7 - Marcaje rutiere.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,