Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Achiziții Publice

Achiziția presupune: 

servicii de supraveghere a lucrarilor pentru "Modernizare Strada Cheile Baciului" și "Modernizare Strada Spitalului Tronson II ]n Localitatea Suceagu"

- verificarea calitatii lucrarilor executate

- verificarea situatilor de plata

- întocmirea cartii constructiei

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 59 / 2017 din  02/11/20017 având ca obiect:Dirigentie de șantier pentru proiectele: Modernizare strada Cheile Baciului și Modernizare Strada Spitalului Tronson II în Loc. Suceagu.”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor

Valoare estimata a achiziție: 20000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  08.11.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Dirigentie de șantier pentru proiectele: Modernizare strada Cheile Baciului și Modernizare Strada Spitalului Tronson II în Loc. Suceagu., cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

achiziția următoarelor materiale:

1. Steag dimensiune ( 135x90) - 250 buc (România 210 , UE 40)

2. Lance de lemn pentru steag 250 buc

3. Montarea pe stâlp a steagurilor achiziționate

4. Cocarde tricolore medii 200 buc.

5. Fulare cu inscripția România 100 buc.  ( de mătase)

6. stegulețe România 20x30

Steagurile vor fi montate în locurile indicate de către reprezentantul primăriei Baciu.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 60 / 2017 din  02/11/2017 având ca obiect:Steaguri și alte materiale promoționale cu prilejul zilei Naționale a României”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 35821000-5 - Steaguri

Valoare estimata a achiziție: 15000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  13.11.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Steaguri și alte materiale promoționale cu prilejul zilei Naționale a României, cod CPV: 35821000-5 - Steaguri.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

proiectarea și implementarea unui site nou cu adresa web www.primaria-baciu.ro conform proiectului de site aprobat de Primarul Comunei Baciu.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 61 / 2017 din  06/11/2017 având ca obiect:Proiectare și implementare site web www.primaria-baciu.ro”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)

Valoare estimata a achiziție: 35000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  17.11.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Proiectare și implementare site web www.primaria-baciu.ro, cod CPV: 72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web).

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

organizarea evenimentului prin punerea la dispoziție a logisticii ( corturi, mese, bănci, bucătărie mobilă și fanfară), servirea a 500 porții de iahnie de fasole cu cârnați,servirea a 150 l vin fiert și a 50 l de ceai. Toate vor fi servite în ere liber la participanții la eveniment.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 62 / 2017 din  20/11/2017 având ca obiect:Organizare eveniment 1 Decembrie 2017 Comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul

Valoare estimata a achiziție: 30000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  29.11.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Organizare eveniment 1 Decembrie 2017 Comuna Baciu, cod CPV: 55000000-0 - Servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

montarea a 70 ml de conductă DN400 și 110 ml de conductă DN315 cu săpăturile și lucrările aferente ce sunt menționate în antemăsurătoarea anexată referatului de necesitate

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 63 / 2017 din  28/11/2017 având ca obiect:Conectarea apelor pluviale si Menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei,Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu Canalizarea existentă pe strada Transilvaniei”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale

Valoare estimata a achiziție: 55000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de 13.12.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Conectarea apelor pluviale si Menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei,Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu Canalizarea existentă pe strada Transilvaniei, cod CPV: 45232400-6 - Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

pietruirea și cilindrarea unei suprafețe de 300 mp în curtea grădiniței și a unei suprafețe de drum  de 226 mp în Mera și 140 mp de drum în Corușu.

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 64 / 2017 din  14/12/2017 având ca obiect:Pietruire Curte Grădinița Baciu și reparare prin pietruire porțiuni de drum în Mera și Corușu în Comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite

Valoare estimata a achiziție: 45000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  18.12.2017 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Pietruire Curte Grădinița Baciu și reparare prin pietruire porțiuni de drum în Mera și Corușu în Comuna Baciu, cod CPV: 45233160-8 - Drumuri şi alte suprafeţe pietruite.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Achiziția presupune: 

Se vor presta următoarele categorii de servicii

-servicii de paza a obiectivelor, bunurilor,valorilor si consultanta

-servicii de paza a transporturilor de valori si consultanta

-servicii de garda de corp si consultanta.

Serviciile se vor presta  pe raza comunei Baciu cu 3 agenți de securitate, 2 pe teren și 1 la sediul primăriei cu program de 8 ore/zi lucrătoare cu respectarea cerințelor din referatul de necesitate elaborat de viceprimarul comunei Baciu.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 1 / 2018 din  10/01/2018 având ca obiect:Servicii de pază și securitate în Comuna Baciu și la sediul Primăriei Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază

Valoare estimata a achiziție: 120000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  29/01/2018 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de pază și securitate în Comuna Baciu și la sediul Primăriei Baciu, cod CPV: 79713000-5 - Servicii de pază.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Achiziția presupune: 

actualizarea programelor conform legislației în vigoare, asigurarea mentenanței, funcționalității și a Backup- urilor bazelor de date efectuate zilnic, asistență la întocmirea situațiilor lunare, trimestriale, semestriale și anuale. La cerere se vor efectua și modificări ale rapoartelor sau ale anumitor funcții în cadrul programelor.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 2 / 2018 din  11/01/2018 având ca obiect:Servicii de mentenanță și asistență informatică la programele informatice DataKad și MSConta pe anul 2018”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

 

Cod CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenţă tehnică informatică

Valoare estimata a achiziție: 30000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  5 februarie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de mentenanță și asistență informatică la programele informatice DataKad și MSConta pe anul 2018, cod CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenţă tehnică informatică.

 

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

 

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Achiziția presupune: 

închirierea a două copiatoare color și unul monocrom  și mentenanța acestora care include toner și reparații (dacă este cazul). Reparația în cazul defectării aparatelor se va face în maxim o zi lucrătoare de la sesizare. În cazul în care nu se poate efectua reparația în acest termen copiatorul va fi înlocuit cu altul de acelaș fel sau mai performant până la repararea copiatorului închiriat. Copiatorul nu poate fi schimbat sub nici o formă cu un altul cu carateristici tehnice inferioare celui închiriat inițial.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 3 / 2018 din  11/01/2018 având ca obiect:Închiriere și mentenanță Copiatoare la Primăria Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

 

Cod CPV: 50313200-4 - Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor

Valoare estimata a achiziție: 20000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  5 februarie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Închiriere și mentenanță Copiatoare la Primăria Baciu, cod CPV: 50313200-4 - Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor.

 

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

 

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

16/01/2018 - Reparație Centrale și sistem de încălzire termică în clădirea primăriei Baciu, Jud. Cluj

 

Achiziția presupune: 

Pentru a remedia aceasta problema este necesar montarea unei Buteli de Egalizare a presiuni  cat si pompe pe fiecare circuit in parte, pompe care vor fi comandate de termostate.

De asemenea cazanele vor porni treptat in functie de necesarul de caldura solicitat de cladire.

Pentru a putea comanda noile pompe, termostatele si cazanele , in camera centralei se va face un tablou nou de curent.

Prin aceasta modificare se va creste confortul termic in cladire cat si reducerea consumului de gaz .

Reparațiile se vor efectua în conformitate cu referatul de necesitate și antemăsurătoarea efectuată de compartimentul urbanism al Comunei Baciu

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 4 / 2018 din  16/01/2018 având ca obiect:Reparație Centrale și sistem de încălzire termică în clădirea primăriei Baciu, Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 45259300-0 - Reparare şi întreţinere a centralelor termice

 

 

Valoare estimata a achiziție: 22000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de 21/02/2018 ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Reparație Centrale și sistem de încălzire termică în clădirea primăriei Baciu, Jud. Cluj, cod CPV: 45259300-0 - Reparare şi întreţinere a centralelor termice.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare și Model de Contract

Deviz - Listă de Cantități

Achiziția presupune: 

Cumpărarea produselor din centralizatorul Referatelor de necesitate care poate fi descărcat de aici

 

În vederea achiziționării de produse de birotică și papetărie in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

 

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

 

Cod CPV:  30192000-1-Accesorii de birou

 

Valoare estimata a achiziție8500 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Centralizatorul referatelor de necesitate care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.rosecțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

 

Criteriul de atribuire al achiziției: Prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

 

Achiziția se va desfășura prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  09/02/2018 ora 08.00 pe mail-ul  primariabaciu@hotmail.com

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de “Achiziție de Birotică și Papetărie pentru Primăria Baciu - Februarie 2018 ”Cod CPV:  30192000-1-Accesorii de birou

 

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

 

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot găsi pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Descarcă Centralizatorul.

12/02/2018 - Furnizare și montaj Sistem de pontaj electronic și cameră de supraveghere hol principal la Primăria Comunei Baciu Jud. Cluj

 

Achiziția presupune: 

furnizarea și montarea sistemului electronic de pontaj conform fișei tehnice atașate prezentului Referat de Necesitate, inclusiv a softului necesar și a unui număr de 32 de cartele de proximitate inscripționate cu datele angajaților primăriei , conectarea acestuia la rețeaua internă a primăriei Baciu, montarea unei camere de supraveghere de minim 2 megapixeli  în holul principal al primăriei și conectarea la DVR care să poată suporta minim 4 camere de supraveghere. sistemul de pontaj și de supravehere video va fi livrat, montat și predat complet funcțional fără a mai fi necesară achiziționarea de alte softuri, servicii, licențe, lucrări, etc.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 5 / 2018 din  12/02/2018 având ca obiect:Furnizare și montaj Sistem de pontaj electronic și cameră de supraveghere hol principal la Primăria Comunei Baciu Jud. Cluj”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 31711310-9 - Sistem de pontaj

Valoare estimata a achiziție: 7000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de   27 Februarie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Furnizare și montaj Sistem de pontaj electronic și cameră de supraveghere hol principal la Primăria Comunei Baciu Jud. Cluj, cod CPV: 31711310-9 - Sistem de pontaj.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare și Model de Contract

Fișa Tehnică

13/02/2018 - Implementare Sistem Control Intern Managerial conform OSGG400/2015 – ordin 200/2016 - la Primăria Comunei Baciu

 

Achiziția presupune: 

- Analiza diagnostic a sistemului de management existent si a tuturor proceselor din cadrul institutiei.

- Elaborarea, derularea si implementarea complete a sistemului de control intern managerial, respectiv:

- Numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial.

- Intocmirea Procedurilor Operationale, Procedurilor de sistem si a intregii documentatii necesare implementarii sistemului;

- Identificarea principalelor riscuri

- Stabilirea circuitului documentelor si a informatiilor din institutie;

- Elaborarea documentatiei cadru necesara desfasurarii activitatii de audit intern

- Elaborarea intregii documentatii rezultate din Ordinul 400/2015 – ordin 200/2016

- Monitorizare pe perioada desfasurarii contractului

- Revizuirea documentelor conform modificărilor legislative

- Actualizarea documentelor conform actualizărilor instituționale

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 6 / 2018 din  13/02/2018 având ca obiect:Implementare Sistem Control Intern Managerial conform OSGG400/2015 – ordin 200/2016”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

Valoare estimata a achiziție: 18000 lei , fără TVA

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  23 Februarie 2018  ora 08.00.

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de “Implementare Sistem Control Intern Managerial conform OSGG400/2015 – ordin 200/2016 - la Primăria Comunei Baciu”, cod CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management.

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare și Model de Contract

13/02/2018 - Mentenanță și Reparații la Iluminatul Public în Comuna Baciu

 

Achiziția presupune: 

mentananță și reparații la iluminatul public conform listei de necesități emise de Primăria Comunei Baciu - Formularul F1 anexat  la referatul de necesitate

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 7 / 2018 din  13/02/2018 având ca obiect:Mentenanță și Reparații la Iluminatul Public în Comuna Baciu”, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

Cod CPV: 34993000-4 - Iluminat stradal

Valoare estimata a achiziție: 100000 lei , fără TVA

 

Durata Contractului – 6 luni de la data încheierii acestuia.

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Achiziția directă se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor trimite oferta lor pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  26 Februarie 2018 ora 08.00.

 

După încheierea contractului, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comenzii ferme, sub denumirea de Mentenanță și Reparații la Iluminatul Public în Comuna Baciu conform comandă Nr. ________ din_____________, cod CPV: 34993000-4 - Iluminat stradal.

 

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta sau daca refuza achiziția in SEAP, duce la anularea contractului.

 

Informații suplimentare cu privire la această achiziție se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699,

Formulare și Model de Contract

Formularul F1 - Liste de cantități 

13/02/2018 - Servicii de consultanţă in domeniul achizitiilor publice pentru atribuirea contractului de lucrari ”Modernizarea infrastructurii rutiere de strazi în comuna Baciu, județul Cluj”

 

Achiziția presupune: 

transmiterea in SEAP a documentatiei, anuntului de participare, raspunsurilor, elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, expertiza aprofundata in domeniul achizitiilor publice, de natura tehnica, financiara, juridica si/sau privind aspectele contractuale specifice, in conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare, consiliere si asistenta privind elaborarea punctelor de vedere pentru solutionarea eventualelor contestatii formulate de ofertanti, se impune incheierea unui contract de servicii de consultanta, consiliere, asistenta si expertiza in domeniul achizitiilor publice cu o firma specializata, in vederea demararii si finalizarii procedurii de atribuire a contractului de lucrari.

 

În vederea atribuirii contractului de achiziție, aferent Dosar Achiziție: 8 / 2018 din  13/02/2018 având ca obiect:Servicii de consultanţă in domeniul achizitiilor publice pentru atribuirea contractului de lucrari ”Modernizarea infrastructurii rutiere de strazi în comuna Baciu, județul Cluj””, Comuna Baciu, in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. In cazul in care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.

Precizări pentru operatorii economici interesați sa depună oferta:

 

Cod CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor

Valoare estimata a achiziție: 25000 lei , fără TVA

 

Achiziția directă  se va realiza prin intermediul catalogului electronic din SEAP secțiunea Cumpărări Directe.

 

Documentația care stă la baza achiziției poate fi descărcată de pe site-ul www.primaria-baciu.ro secțiunea Primărie, subsecțiunea Achiziții Publice sau poate fi  solicitată pe mail primariabaciu@hotmail.com .

Criteriul de atribuire al achiziției: prețul cel mai scăzut (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează.

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ofertanții care doresc sa depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP sau o vor trimite pe adresa de e-mail: primariabaciu@hotmail.com .

 

Ofertele pot fi transmise până cel târziu la data de  26 februarie 2018  ora 08.00.

 

În cazul în care oferta nu a fost postată în SEAP până la termenul limită, ofertantul trebuie sa publice în SEAP oferta  în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea comunicării privind selecția ofertelor de la autoritatea contractanta, sub denumirea de Servicii de consultanţă in domeniul achizitiilor publice pentru atribuirea contractului de lucrari ”Modernizarea infrastructurii rutiere de strazi în comuna Baciu, județul Cluj”, cod CPV: 79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor.

 

Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei (în cazul în care aceasta a fost depusă pe mail, fax sau la sediu Primăriei Baciu), iar daca refuza achiziția in SEAP, oferta sa va fi respinsa.

 

Informații suplimentare cu privire la această achiziție precum și formulare / caiete de sarcini / informații de ordin tehnic se pot solicita prin e-mail: primariabaciu@hotmail.com  sau prin telefon/fax : 0264-260314 / 0264-260699, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Formulare și Model de contract