Secretar

Nume si prenume: Pripon Ioan
Data si locul nașterii: 10.10.1956 Cluj Napoca
Domiciliul: Comuna Baciu, Sat Corușu Jud. Cluj, 
Nationalitatea: Română
Studii:Universitatea Bogdan Vodă – Facultatea de Drept

  

Art.85.- (1) Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local,
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale,
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
e) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,
f) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigura comunicarea catre auturitatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel,
i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ,
j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii,
k) legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitate copiilor cu actele originale, in conditiile legii,
(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local sau primar.
Art.86.- Eliberarea din functie, precum si sanctionarea disciplinara a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie, ca urmare a initiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reiesite din desfasurarea unei cercetari administrative.
Atributiile secretarului – extrase din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică locală

 

 

Informațiile conținute în acest site nu implică vreo obligație legală. Administratorii acestui site nu răspund sub nici o formă de interpretări, acțiuni, efecte sau evenimente efectuate sau suportate de vizitatori pe baza informațiilor obținute în urma vizitei pe acest site. Acest serviciu este oferit în mod gratuit și are caracter strict informativ. Vă rugăm contactați Serviciile Primăriei pentru confirmarea informațiilor prezentate. Materialele publicate, text, imagine, audio sau video, sunt proprietatea primăriei Baciu și sunt protejate prin legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe. Copierea, distribuirea sau republicarea acestora este permisa numai cu acordul prealabil al primăriei Baciu.