Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind respingerea plângerii prealabile pentru revocarea în tot a documentului constatator nr. 1638 emis în data de 27.03.2020 referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale

Vezi hotărârea în format electronic


privind achiziționarea de servicii de consultanță juridică și reprezentare a UAT Comuna Baciu, a Consiliului local al comunei Baciu, precum și a Primarului comunei Baciu în litigii

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea realizării zonei de protecție sanitară cu interzicere de construire locuințe pe un perimetru de 500m, în vederea amplasării unui incinerator de animale în loc. Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces nou, realizare racord energie electrică și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea -Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de Construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, în loc. Popești, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea -Elaborare PUZ Schimbare de destinație din UTR Pie-1 zona unități industriale-depozitare în UTR Ei- zona de activități comerciale cu caracter industrial, construire hale și clădiri de birouri, în localitatea Baciu, str. Nadășului, nr.FN, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în sat Corușu, nr.405A, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în sat Corușu, nr.404G, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces auto și pietonal la strada a localității, care aparține domeniului public al comunei în vederea – Construire imobil mixt în localitatea Baciu, str. Transilvaniei, nr.40, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 31.12.2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Baciu nr.32/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea suspendării abonamentelor pe mijloacele de transport în comun care circulă din localitatea de domiciliu de pe raza comunei Baciu către Cluj-Napoca și retur, pentru elevi, studenți, sportivi și pensionari, pe toată perioada instituirii stării de urgență de pe teritoriul României

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu in adunarea generala a membrilor Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificarile la contractele de delegare a gestiunii semnate cu Compania de Transport Public  Cluj-Napoca SA, de catre A.M.T.P.C., in calitate de Autoritatea contractanta, (delegatar) pentru fiecare U.A.T. membra