Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 2900 mp, situat în intravilanul localității Baciu, comuna Baciu, pentru realizarea unui parc de joacă pentru copii și amenajare parcări auto pentru autovehiculele din zonă

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.6 din 26.01.2017 privind stabilirea taxelor pentru inchirierea Caminelor Culturale și a veselei pe anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.18 din 02.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Racordarea retelei de drumuri agricole modernizate la reteaua rutiera de strazi in Comuna Baciu jud Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.17 din 02.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului  ”Asfaltare strazi rurale secundare, reabilitare podete rutiere si consolidare albie cu zid de sprijin in comuna Baciu, jud Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.16 din 02.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului  ”Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu, comuna Baciu  judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.15 din 02.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Mera, comuna Baciu  judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.14 din 02.03.2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului – ”Extindere Rețea de Canalizare pe Strazile: Bradetului, Planetelor, Cimitirului, Salcamului și Mesteacanului în Comuna Baciu, Județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Pentru aprobarea modificării HCL nr.13 din 02.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului „Infiintarea retea de canalizare in localitatile Salistea Noua, Corusu, Popesti si statie de Epurare in localitatea Popesti  comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 600,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 19/2017 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială Tamas Gyula Mera

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 2900 mp, situat în intravilanul localității Baciu, comuna Baciu, pentru realizarea unui parc de joacă pentru copii și amenajare parcări auto pentru autovehiculele din zonă.

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni: aprilie, mai, iunie 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului „Construire grădiniță în comuna Baciu, județul Cluj”