Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea schimbării denumirii unității de învățământ ”Școala Gimnazială Baciu” comuna  Baciu, în Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu, comuna Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea execuției bugetului local pe cele două secțiuni   pe trimestrul I și II, anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces strada și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu, pentru ansamblu de locuințe colective în localitatea Baciu, strada Luceafărului, nr.1-11, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces strada și pentru realizarea de branșamente și racorduri pe domeniul public al comunei Baciu, pentru construire hală de producție, birouri și locuințe de serviciu, amenajare incintă, racorduri și branșamente la utilități în localitatea Baciu, strada Nadășului, nr.30, comuna Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alocarea unei sume către Asociația Kalotaszeg NTE din localitatea Huedin

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au implinit 50 de ani de la casatorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață în anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea salariilor de baza ale personalului aparatului de specialitate al Primarului comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local Baciu pe o perioadă de trei luni : iulie, august, septembrie 2017

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului intitulat ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”, și solicitarea unei Scrisori de garanție

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin  domeniului public al Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


pentru începerea procedurii de dizolvare și lichidare a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj, Înființarea Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale