Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, lucrări și amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu, în vederea  - Elaborare PUD și DTAC pentru schimbare de destinație corp C1 din locuință în spații de birouri și construire hală service auto, parcare acoperită, împrejmuire teren și branșamente utilități, DTAD desființare parțială corpC2- în localitatea Suceagu, nr.1A, com. Baciu, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2018

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, lucrări și amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu, în vederea  - PUD- construire casă familială P+M, împrejmuire, racorduri și branșamente, bazin vidanjabil, în localitatea Corușu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Înființare și dotare atelier de ceramică în localitatea Baciu, str. Molidului, nr.13, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Aviz de inițiere și elaborare PUZ – introducere parcele în intravilan și schimbare încadrare UTR și RLU pentru construire locuințe familiale, împrejmuire, racorduri și branșamente, propunere reglementare drum acces în localitatea Popești, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului  „Regenerare urbană pe strada Privighetorii, în localitatea Baciu, Judeţul Cluj”

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru transportul public de calatori practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2018

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea acordării unor sume cuplurilor în viață, care au  implinit 50 de ani de la casatorie și persoanelor care împlinesc 100 de ani de viață  în anul 2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind completările propuse în conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru Hala de producție și depozitare cu zonă de birouri și administrație, acces, împrejmuire, amenajări exterioare, firma luminoasă-panou publicitar str. Nadășului, nr.14, loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea valorii investiţiei, solicitarea unei scrisori de garantare și aprobarea plății unui comision de garantare pentru proiectul ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRAZI IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară