Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați si ai confinanțării investitiei  „Alimentare cu Apă a localităților, Mera, Rădaia și Suceagu în Com. Baciu, Jud. Cluj” Etapa I - Aducțiune

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru construire Hala producție mic mobilier și componente în localitatea Suceagu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, reglementare drum conform profil stabilit prin PUG și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Elaborare PUZ și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Hala producție mic mobilier și componente – depozit, anexă, cabină poartă, totem, microstație de epurare, put de apa, bazin de apa, , împrejmuire și branșamente – în localitatea Suceagu, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E+M, amenajare drum, împrejmuire, amenajări, racorduri și branșamente în com. Baciu, sat Baciu, str. Privighetorii, nr.FN, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada a localității, reglementare drum și pentru amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public al comunei Baciu în vederea realizării investiției -Elaborare PUZ și DTAC – Ansamblu rezidențial Ds+P+M, introducere teren în intravilan, parcelare, accese, împrejmuiri, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane- în localitatea Corușu, nr. fn, com. Baciu, jud. Cluj

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a cofinantarii investifiei ,,INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE SALISTEA NOUA, CORUSU, POPESTI,    COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ, BRANSAMENTE"

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si ai cofinanfarii investitiei ,,Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu , comuna Baciu judetul Cluj"

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizați si ai confinanțării investitiei  ,,Extindere retea de canalizare pe strazile Bradetului, Planetelor, Cimitirului, Salcamului si Mesteacanului in comuna Baciu,judetul Cluj"

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV anul 2018

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : octombrie, noiembrie, decembrie 2018

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea actualizării informațiilor privitoare la dreptul de proprietate  și alte drepturi reale în CF 54533 Baciu

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Baciu

 

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară