Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru Deviere de pe amplasamentul existent a LEA 20kV BACIU-APAHIDA

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere și reglementare accese din strada localității pentru Elaborare PUZ pentru construire case de locuit în localitatea Popești, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, a sumei de 600,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Baciu nr. 3/13.02.2018 la Capitolul nr. 67.02 Religie – Alte Culte

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului  ”Refacere pod peste valea mare în localitatea Mera, comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea subvenționării abonamentelor pentru transportul public de călători pentru elevi, studenți, sportivi și pensionari, pe traseele localităților Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu - municipiul Cluj-Napoca și retur

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brancoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru refacere pod peste valea Mera, loc. Mera, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu, a terenului în suprafață de 700 mp teren aflat în incinta stației de gaze naturale situat în intravilanul localității Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru construire trei hale P+E pentru administrare, logistică și depozitare, împrejmuire proprietate, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente utilități

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație de prelungire a conductei publice de apă, canalizare menajeră și pluvială în loc. Baciu, racorduri de canal menajer și pluvial la blocurile de pe aceste străzi

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces pietonal la strada care aparține domeniului public al comunei pentru obiectivul –Elaborare PUZ – Construire imobil mixt, în loc. Baciu pe strada Transilvaniei, nr.40, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu pentru anul 2018

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea actualizării informațiilor tehnic-cadastrale în CF 58409 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea înregistrării corecte în documentele de cadastru a terenului în suprafață de 787 mp identificat în CF 56678 Baciu cu nr. top 285/6/2