Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Baciu nr.32/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea suspendării abonamentelor pe mijloacele de transport în comun care circulă din localitatea de domiciliu de pe raza comunei Baciu către Cluj-Napoca și retur, pentru elevi, studenți, sportivi și pensionari, pe toată perioada instituirii stării de urgență de pe teritoriul României

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT Baciu in adunarea generala a membrilor Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj, (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificarile la contractele de delegare a gestiunii semnate cu Compania de Transport Public  Cluj-Napoca SA, de catre A.M.T.P.C., in calitate de Autoritatea contractanta, (delegatar) pentru fiecare U.A.T. membra

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea aderării Comunei Cojocna la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


înregistrarea Primăriei comunei Baciu în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul  bancar

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte emise de Compartimentul Impozite și Taxe locale, care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă şi a Procedurii de comunicare a acestora

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2021, cu rata inflației

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al primarului

Vezi hotărârea în format electronic


privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-nei BARZ ANDREEA SONIA și validarea mandatului d-lui BOGDAN CĂLIN, primul supleant confirmat de Organizația județeană Cluj a PSD

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Asfaltare străzi rurale secundare reabilitare podețe rutiere și consolidare albie cu zid de sprijin în loc. Baciu și loc. Suceagu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului  „Achiziția unui microbuz în comuna Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


privind încheierea unui act adițional la Acordul de asociere aprobat prin HCL nr.82/13.12.2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 500 mp, situat în intravilanul localității Mera, comuna Baciu, pentru construire capelă mortuară

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară