Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordul pentru ca lucrările executate în cadrul proiectului  – Extindere rețea canalizare – strada Bradetului și Molidului să fie executate pe domeniul public al comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru extinderea conductei de apă, canalizare menajeră și pluvială, branșamente și racorduri canal pe str. Vulturului, loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea includerii în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei Baciu până la data de 31.12.2016

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării modului de folosire şi exploatare a pajiştilor comunale aflate în proprietatea Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Baciu pe anul 2017

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului ”Racordarea retelei de drumuri agricole modernizate la reteaua rutiera de strazi in Comuna Baciu jud Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  Asfaltare strazi rurale secundare, reabilitare podete rutiere si consolidare albie cu zid de sprijin in comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI  “Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Suceagu, Comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


Aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI “Retea de canalizare si statie de epurare in localitatea Mera, Comuna Baciu, judetul Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Aprobarea INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ”Extindere Rețea de Canalizare pe Strazile: Bradetului, Planetelor, Cimitirului, Salcamului și Mesteacanului în Comuna Baciu, Județul Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru implementarea proiectului "Înfiinţare reţea de canalizare în localităţile Săliştea Nouă, Coruşu, Popeşti şi staţie de epurare în localitatea Popeşti, Comuna Baciu Jud. Cluj ".

 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea aderării Comunei Aiton la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ”ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru implementarea proiectului  „Construire grădiniță în comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea cumpărării imobilului – teren în suprafață de 3500 mp, situat în intravilanul localității Baciu, comuna Baciu, pentru amplasarea unui bazin de apă în vederea realizării investiției – Reabilitare și modernizare rețele de apă în localitatea Baciu”

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016