Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al Comunei Baciu, a terenului în suprafață de 700 mp teren aflat în incinta stației de gaze naturale situat în intravilanul localității Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUZ pentru construire trei hale P+E pentru administrare, logistică și depozitare, împrejmuire proprietate, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente utilități

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație de prelungire a conductei publice de apă, canalizare menajeră și pluvială în loc. Baciu, racorduri de canal menajer și pluvial la blocurile de pe aceste străzi

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru deschidere acces pietonal la strada care aparține domeniului public al comunei pentru obiectivul –Elaborare PUZ – Construire imobil mixt, în loc. Baciu pe strada Transilvaniei, nr.40, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu pentru anul 2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea înregistrării corecte în documentele de cadastru a terenului în suprafață de 787 mp identificat în CF 56678 Baciu cu nr. top 285/6/2

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Comunei Baciu, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea subvenționării abonamentelor pentru transportul public de călători pentru persoane vârstnice pe traseele localităților Baciu, Corușu, Mera, Popești, Rădaia, Săliștea Nouă, Suceagu - municipiul Cluj-Napoca și retur

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


Privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : aprilie, mai, iunie 2018

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului consiliului local pentru lucrările ce se execută pe domeniul public al comunei pentru obiectivul - Alimentare cu apa în localitatea Săliștea Veche, com. Chinteni, jud. Cluj, lucrări executate în intravilanul și extravilanul loc. Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru construire Pensiune agroturistică în com. Baciu, sat Corușu, nr.fn, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire casa familiala, bucatarie de vara, imprejmuire, racorduri și bransamente în com. Baciu, sat. Corușu, nr. fn, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară