Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea inceperii investitiei ”EFICIENTA ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU ILUMINATUL PUBLIC IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea obiectivului de investitii ”EFICIENTA ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU ILUMINATUL PUBLIC IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”, precum si aprobarea sumelor necesare intocmirii Studiului de fezabilitate si a Auditului energetic

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea reprezentantului Comunei Baciu în Adunarea Generală a  ASOCIAȚIEI ȘOIMU ARIEȘ

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrele I și II anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru executarea lucrărilor pe domeniul public și privat al comunei în vederea – Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Rețea fixă de telecomunicații Orange în localitățile Baciu, Corușu, Suceagu, Mera, Rădaia și Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru acces nou, racord energie electrică și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei, în vederea – Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice, în loc. Mera, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare Plan Urbanistic Zonal pentru schimbarea destinației zonei D.T.A.C. Construire hală prestări servicii-reparații auto și clădire pentru birouri, parcaje acoperite, îmrejmuire, amenajări exterioare, amenajări acces, extindere rețele și branșamente utilități, bazin vidanjabil în loc. Popești, nr. 183L, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind înscrierea în inventarul domeniului public al Comunei Baciu și actualizarea cărților funciare pentru terenurile în suprafață de 14 841 mp, dobândite prin lege și reprezentând teren de sport și teren, în loc. Baciu, str. Transilvaniei, nr.369

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. II anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru Schimbare de destinație din UTR Pie-1 zona unități industrial-depozitare în UTR Ei – zona de activități economice cu caracter industrial, construire hală și clădire birouri în loc. Baciu, str. Nadășului, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei în zona străzii localității pentru Extindere rețele electrice și branșamente în loc. Baciu, str. Privighetorii, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei pentru Elaborare documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire a obiectivului Parc de joacă pentru copii, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Uranus, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se vor executa pe domeniul public al comunei pentru Elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție a obiectivului grădiniță, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Baciu, str. Transilvaniei, nr.301, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru introducere teren în intravilan și amenajare ansamblu de locuințe și servicii – loc. Popești, com. Baciu, jud. Cluj