Hotărâri Consiliul Local

privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni : august, septembrie, octombrie 2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ pentru construire imobil mixt, loc. Baciu,  str. Transilvaniei, nr.40

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces separate pentru spațiul comercial la stradă, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor noi pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Schimbare de destinație în spațiu comercial și modificări interioare în loc. Baciu, str. Galaxiei, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la strada a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare PUD și Întocmirea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului Locuințe colective, amenajări exterioare, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în localitatea Baciu, str. Neptun, nr.fn, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea – Elaborare PUZ pentru construire ansamblu de locuințe colective, loc de joacă pentru copii, dotări publice – grădiniță, amenajări exterioare, accese, parcări, împrejmuire, extindere rețele edilitare și racorduri utilități, operațiuni notariale, parcelare în localitatea Baciu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea PUD pentru construire locuință și service auto, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități, amenajare acces la drum, amenajări exterioare în loc. Popești, nr.162W, în com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 3251 mp, dobândite prin convenție și reprezentând drum str. Luceafărului și loc de joacă pentru copii, situat în localitatea Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu a terenurilor în suprafață totală de 102 mp dobândite prin convenție și reprezentând teren pentru amenajare trotuare str. Bisericii Ortodoxe, situat în loc. Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind implementarea proiectului  „Achiziția unui utilaj pentru comuna Baciu

privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2019

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere și reglementare accese din străzi ale localității în vederea – Elaborare PUZ pentru introducere teren în intravilan și construire hală de depozitare și spații administrative în com. Baciu, loc. Mera, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru deschidere acces la stradă a localității, amplasarea rețelelor edilitare, racordurilor și branșamentelor pe domeniul public și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei pentru elaborare documentație PUD și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului locuință unifamilială, acces împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane în loc. Corușu, nr. f.n., com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea tradusă în limba maghiară