Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Dezbateri publice

Primăria Comunei Baciu a inițiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea modificării tarifelor la transportul public de călători în comuna Baciu începând cu data de 01.10.2018

Etapa consultarii publice are loc in perioada  17 - 26 Septembrie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Nota de Fundamentare privind modificarea tarifelor la transportul public de călători în comuna Baciu începând cu data de 01.10.2018

 

Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a Regulamentului serviciului public de transport persoane, a Caietului de sarcini,   precum și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de  transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, respectiv pe raza comunei Baciu.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 14 August  – 20  August 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

 Referat

Studiu de oportunitate

Contract de delegare a gestiunii

Vezi hotărârea în format electronic


Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 24 Ianuarie  – 13  Februarie 2018 persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de Buget 2018

 

Vezi hotărârea în format electronic


Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20 Octombrie – 16 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de Hotărâre

 

Vezi hotărârea în format electronic


Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 20 Februarie  – 10 Martie 2017. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de buget 2017

Vezi hotărârea în format electronic


Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind aprobarea Regulamentului și stabilirea taxei de îincheiere a terenului pentru parcări, garaje sau copertine aflate pe domeniul public sau privat al Comunei Baciu.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 10 Octombrie – 03 noiembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de Hotărâre

Regulament Garaje și Parcări

 

Vezi hotărârea în format electronic


Primaria Comunei Baciu a initiat procedura de consultare publica in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 cu privire la aprobarea unei Hotarari de Consiliu Local privind stabilirea nivelului pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.

Etapa consultarii publice are loc in perioada 04 Octombrie – 04 noiembrie 2016. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere la adresa de email: primariabaciu@hotmail.com sau pot inregistra adrese scrise la sediul Primăriei Baciu, Aleea Nufărului Nr. 1. 

Proiect de Hotărâre