Știri și anunțuri

Anunț important privind depunerea cererilor unice de plată APIA 2019.

Luni 25 Februarie 2019 ora 0900 la sediul primăriei Baciu în Sala de Ședințe, va avea loc o întâlnire de informare privind declarația pentru subvențiile A.P.I.A 2019.

 

 

02.22.2019
17.01.2019 - ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului

Descarcă Anunțul

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului

                Primăria comunei Baciu, în temeiul prevederilor ari . 87 alin. (1 ) lit. c), alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. ( 1 ) lit. b), alin. (2), (5)(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și ale art.148 și 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, prin transfer Ia cerere.

 

Compartimentul Asistență socială și medicină Școlară

  1. Consilier, clada I, grad profesional superior (1 post)

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani

 

                Funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 de zile de la data afisării anunțului la sediul Primăriei comunei Baciu, loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj,, respectiv în perioada 17.01.-05.02.2019, următoarele documente:

  1. Cererea de transfer
  2. Curriculum vitae
  3. Copia actului de identitate
  4. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
  6. O adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent

Copiile actelor prevăzute la literele c) – e) vor fi prezentate în copii legalizate sau ănsoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comunei Baciu, dl. Pripon Ioan, iar celelalte documente se vor depune în original.

În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeași funcție publică de execuție vacantă, Primăria comunei Baciu va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, în temeiul prevederilor art.149 alin. (5) din H.G. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora.

În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducerea Primăriei.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0740188996, în intervalul orar 08:00 – 12:00 de luni până vineri.

Publicat azi, 17.01.2019, la sediul Primăriei comunei Baciu și pe site-ul www.primaria-baciu.ro

01.17.2019
16.01.2019 Program cu publicul în ziua de Sâmbătă 19 Ianuarie 2019

 

Vă anunțăm că în ziua de Sâmbătă 19 Ianuarie 2019 primăria Baciu va avea program cu publicul în intervalul orar 07:30 - 13:00

 

 

01.16.2019
SECŢII DE VOTARE în Comuna Baciu cu ocazia referendumului pentru revizuirea constituției

SECŢII DE VOTARE în Comuna Baciu 

pentru a vedea la ce secție de votare sunteți arondat accesați https://www.registrulelectoral.ro/

Secția Județul COMUNA LOCALITATEA ADRESA DESTINAȚIA SPAȚIULUI LOCAȚIA  
13 - 319 JUDEŢUL CLUJ BACIU BACIU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, BACIU, Strada Saturn, Nr.2, Bl.A GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT (structură blocuri) Arată pe hartă  
13 - 320 JUDEŢUL CLUJ BACIU BACIU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, BACIU, Strada Transilvaniei, Nr.269 CASA DE CULTURĂ BACIU Arată pe hartă  
13 - 321 JUDEŢUL CLUJ BACIU BACIU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, BACIU, Strada Transilvaniei, Nr.269 CASA DE CULTURĂ BACIU Arată pe hartă  
13 - 322 JUDEŢUL CLUJ BACIU BACIU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, BACIU, Strada Transilvaniei, Nr.269 CASA DE CULTURĂ BACIU Arată pe hartă  
13 - 323 JUDEŢUL CLUJ BACIU CORUŞU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, CORUŞU, Nr.219 ȘCOALA CORUȘU Arată pe hartă  
13 - 324 JUDEŢUL CLUJ BACIU MERA JUDEŢUL CLUJ, BACIU, MERA, Nr.180 ȘCOALA MERA Arată pe hartă  
13 - 325 JUDEŢUL CLUJ BACIU POPEŞTI JUDEŢUL CLUJ, BACIU, POPEŞTI, Nr.73 ȘCOALA POPEȘTI Arată pe hartă  
13 - 326 JUDEŢUL CLUJ BACIU SĂLIŞTEA NOUĂ JUDEŢUL CLUJ, BACIU, SĂLIŞTEA NOUĂ, Nr.53 ȘCOALA SĂLIȘTEA NOUĂ Arată pe hartă  
13 - 327 JUDEŢUL CLUJ BACIU SUCEAGU JUDEŢUL CLUJ, BACIU, SUCEAGU, Nr.98 ȘCOALA SUCEAGU Arată pe hartă
10.03.2018
06.09.2018 Începere lucrări de Extindere Canalizare Strada Planetelor, Ciritirului, Salcâmului,Mesteacănului, Brădetului şi Molidului în Localitatea Baciu

Începând de azi 06.09.2018 au început lucrările de introducere a canalizării pe străzile Planetelor, Ciritirului, Salcâmului,Mesteacănului, Brădetului şi Molidului în Localitatea Baciu program finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală valoare totală a lucrărilor fiind de   2 148 978.85 lei + Tva.

Pentru început se vor închide porțiuni din strada Planetelor și Brădetului. Estimăm că lucrările de introducere a canalizării pe strada Planetelor și Brădetului vor dura aproximativ 4 luni.

Strada Brădetului se închide traficului cu excepția riveranilor începând cu data de 21 Septembrie 2018

Strada Plabetelor se Închide traficului cu excepția riveranilor începând cu data de 01 Octombrie 2018

         În această perioadă nu se va putea tranzita integral strada Planetelor  și Brădetului. Imediat după finalizarea lucrărilor de introducere a canalizării pe aceste străzi, vor începe lucrările de reabilitare a acesteia prin proiectul Modernizarea Infrastructurii Rutiere de Străzi în Comuna Baciu, Jud. Cluj, un proiect derulat prin fonduri europene.și din fonduri proprii.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe perioada de derulare a lucrărilor tuturor locuitorilor care locuiesc / folosesc străzile afectate de aceste lucrări.

 

 

 

09.21.2018
19.06.2018 - Acord pentru introducerea rețelei de Fibră Optică pe strada Bisericii Ortodoxe în Localitatea Baciu

În urma mai multor discuții purtate între conducerea primăriei cu mai mulți reprezentanți ai societăților de telecomunicații care dețin rețele pe raza comunei Baciu s-a ajuns în cele din urmă la un acord în ceea ce privește extinderea rețelei de fibră optică pe strada Bisericii Ortodoxe. Acordul a fost dat azi 19.06.2018 și avem promisiuni că începând cu data de 25 iunie se vor demara procedurile în vederea instalării rețelei.

 

06.19.2018
03.04.2018 Aplicație pentru sesizări

Începând cu data de 03.04.2018 este disponibilă o aplicație dedicată pentru sesizări privind diversele probleme ale cetățenilor. Vă încurajăm să o folosiți, astfel aducând mai rapid și în mod oficial la cunoștința autorităților locale problemele existente la nivel de infrastructură, Iluminat Public, etc.

Vă îndemnăm să vă faceți cont în aplicație astfel putând urmării petițiile transmise și modul de soluționare a lor.

Descarcă Aplicația pentru Android

06.07.2018
29.12.2017 Achiziții și proiecte demarate în anul 2017 de către Comuna Baciu

Mai jos este o enumerare  a finanțărilor și a proiectelor demarate în anul 2017 din care unele sunt finalizate, altele în desfășurare pentru detalii despre achiziții puteți accesa secțiunea Achiziții Publice sau Sistemul Electronic de Achiziții Publice www.e-licitație.ro

 

În anul 2017 Comuna Baciu a primit finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru următoarele proiecte:

 

1.  Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, județul Cluj – finanțare 4,128,034.00 lei fără TVA

2.  Modernizarea Rețelei Rutiere de Străzi în Comuna Baciu – finanțare 4,539,000.00 lei fără TVA

 

De asemenea prin Programul Național de Dezvoltare Locală s-a primit o alocare financiară pentru următoarele proiecte:

1) "Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 2.862.363,00 lei

2) "Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 5.665.478,00 lei

3) "Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 10.048.906,00 lei

4) "Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 4.536.069,37 lei

Pentru primirea banilor se așteaptă verificarea tehnică a proiectelor și semnarea contractului de finanțare. ( momentan nu avem un termen de semnare a contractului)

 

Lista proiectelor majore demarate în anul 2017   de către Comuna Baciu

 

 Fonduri Europene:

Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, judetul Cluj   - evaluarea ofertelor este finalizată, Câștigător desemnat dar s-a depus o contestație și nu se poate deocamdată semna contractul. Se așteaptă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 

Compania de Apă Someș SA

 Lucrari de alimentare cu apa a localitatilor Mera, Suceagu si Radaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de distributie, judetul Cluj – licitația este încă în desfășurare. Puteți descărca Anunțul din SEAP

 

Buget Local:

Modernizare Strada Cheile Baciului din Localitatea - achiziție finalizată și Contractul Semnat, urmează execuția lucrărilor

 

Modernizare Strada Spitalului Tronsonul II în Localitatea Suceagu - achiziție finalizată și Contractul Semnat, urmează execuția lucrărilor

 

Alte achiziții și proiecte finanțate din Bugetul Local în anul 2017.

 

Masina de maturat strazile Karcher MC 50 Adv

 

Reparații curente infrastructură pe strada Cantonului

 

Reparații Curente Trotuare in Parc Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si Aleea de la Poșta Baciu

 

Reparații curente drumuri deteriorate prin plombari cu asfalt in Localitatile Baciu, Mera , Suceagu și Popești.

 

Reparații curente drumuri deteriorate,  prin pietruire in Localitatile Mera  și Popești.

 

Reparare prin pietruire a unor drumului din localitățile Popești, Corușu și Suceagu.

 

Marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu.

 

Proiectare și Execuție 4 Buc. Platforme subterane pentru colectarea selectivă de capacitate 4 containere1.1 mc și 4 buc platforme supraterane pentru colectare selectivă  de capacitate 4 containere 1.1 mc

 

Servicii de Deratizare Puncte gospodărești și zona Blocurilor din Localitatea Baciu Jud. Cluj

 

Lucrări de reabilitare Iluminat Public în Localitățile Mera și Suceagu din Comuna Baciu

 

Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale din Anexa 1  în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT COMUNA BACIU  județul CLUJ

 

 

Amenajare trotuar și alee cu pavaj  pe strada Bisericii Ortodoxe  și pe Aleea Pescarilor în Comuna Baciu Jud. Cluj

 

Lucrări de renovare și reparații Școala Suceagu din Comuna Baciu.

 

Refacerea marcajelor longitudinale, Trecerilor de pietoni, evidentierea Pragurilor de reducere a vitezei pe străzile din localitățile comunei Baciu

 

Studiu de Fezabilitate pentru reglementarea  circulatiei prin semaforizare in 4 intersectii si 4 treceri de pietoni ,  amplasate pe Str Transilvaniei ,  in zona localității Baciu – Județul Cluj

 

Refacere acostament strada Poiana Cerbului  1516 ml

 

Construire zid de sprijin Strada Cireșilor

 

Decolmatare șanț de scurgere pluvială Strada Transilvaniei 183 paraul Nadăș - 125 ml.

 

Reparații Cămin Cultural Popești în Comuna Baciu, Jud. Cluj

 

Amenajare parc de joacă la intersecția stăzilor Bisericii Ortodoxe cu Neptun

 

Conectarea apelor pluviale si Menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei,Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu Canalizarea existentă pe strada Transilvaniei

 

Pietruire Curte Grădinița Baciu și reparare prin pietruire porțiuni de drum în Mera și Corușu în Comuna Baciu

 

 

 

12.29.2017
29.12.2017 - Soluții de decongestionare a traficului în localitatea Baciu

Variante de ocolireSoluții de decongestionare a traficului în localitatea Baciu

descarcă harta aici

Cu privire la problema traficului din localitatea Baciu vă comunicăm problemele, soluțiile găsite, și procedurile care s-au demarat în vederea rezolvării acestei probleme cu care se confruntă toți cetățenii comunei Baciu care folosesc Drumul Național ( Strada Transilvaniei) și nu numai.

    La data de 02.10.2017 s-a semnat un contract pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate și a unui Studiu de Trafic în vederea semaforizării a 4 intersecții și a 5 treceri de pietoni de pe strada Transilvaniei.

Se are în vedere semaforizarea:

- intersecția drumului de incinta de la Uzina Mecanică / Petrom și strada Observator

- Intersecția cu strada Jupiter,

- trecerea de pietoni de la moara Baciu,

- Intersecția de la Napolact,

- Intersecția cu strada Privighetorii,

- trecerea de pietoni de la Aleea Crinului (magazinul Regina) ,

- trecerea de pietoni de la Căminul Cultural Baciu ( Poliția Baciu)

- trecerea de pietoni de la Grădinița Baciu

- trecerea de pietoni de la Școala Baciu

În urma studiului de trafic și a consultării cu organele de poliție s-a constatat că în aceste puncte este necesară reglementarea prin semaforizare. Momentan atât studiul de trafic cât și Studiul de fezabilitate sunt în desfășurare și a fost întocmită documentația pentru solicitarea Certificatului de Urbanism de la Consiliul Județean Cluj. Urmează ca în luna Ianuarie 2018 să fie depusă și întocmirea documentațiilor pentru avizele ce vor fi solicitate prin CU.

         În anul 2017 au avut loc mai multe întâlniri între reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj, Instituția Prefectului Județul Cluj , Municipiul Cluj Napoca, Comuna Baciu, Poliția Județului Cluj , Tetarom SA și CFR Regionala Cluj în vederea găsirii unei soluții realizabile de decongestionare a traficului pe Calea Baciului / Str. Transilvaniei.

VARIANTA 1 

                În urma aprobării finanțării proiectului Modernizarea Infrastructurii agricole din Comuna Baciu Județul Cluj prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în luna Mai 2017, în luna Iunie a fost demarată procedura de licitație pentru acest proiect. În cadrul proiectului este cuprins un drum de legătură între strada Cometei și Valea seacă prin zona Iertaș. Avem în vedere modernizarea din fonduri proprii a drumului de la Strada Cometei – până la intersecția străzilor Neptun cu Jupiter.

                Acest drum va fi o variantă care va lega Cartierul Nou de Strada Valea seacă pe o lungime de 3,74 km și va putea prelua traficul de pe străzile Neptun, Cometei, Privighetorii, Castanilor și Aluniș.

3.2 km vor fi modernizați prin fonduri PNDR din proiectul menționat mai sus iar 0,54 km vor fi modernizați din fonduri proprii. Se are în vedere și racordarea rețelei existente de străzi cu acest drum respectiv străzile Neptun, Cometei, Privighetorii, Castanilor și Aluniș prin modernizarea porțiunilor neasfaltate.

Momentan stadiul de implementare este următorul

- Modernizarea Infrastructurii agricole din Comuna Baciu Județul Cluj – este în licitație, evaluarea ofertelor este finalizată câștigătorul a fost desemnat dar a fost depusă o contestație în data de  în data de 22.12.2017 – momentan se așteaptă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

- Racordarea Rețelei De Drumuri Agricole Modernizate La Rețeaua Rutieră De Străzi În Comuna Baciu, Județul Cluj – studiul de fezabilitate a fost finalizat și urmează în luna ianuarie depunerea documentelor pentru obținerea Certificatului de Urbanism iar după aprobarea bugetului pe anul 2018 demararea procedurilor de achiziție.

VARIANTA 2 

       În urma mai multor discuții și variante s-a ajuns la crearea unei variante Str. Triajului – Tetarom II ( o porțiune de aprox. 800 ml) care ar lega zona industrială de Parcul Tetarom  II și ar degaja o bună parte din traficul care merge spre Tăietura Turcului  încă de la Napolact. Această variantă se află în întregime pe raza UAT Municipiul Cluj Napoca și terenul este pe Tetarom II ( aflat în subordinea Consiliului Județean Cluj) Avem promisiuni că se va demara acest proiect din cate știm noi s-au făcut modificările necesare în cadastru deoarece terenul se află în zona de protecție a căii ferate și nu se putea face nimic pe el până nu se rezolva situația cadastrală a terenului. Dezmembrările și operațiunile din cadastru s-au finalizat în luna Septembrie 2017. Urmează ca la începutul acestui an ( anul 2018)  să avem o nouă întâlnire după aprobarea bugetelor pentru a avea date mai concrete despre stadiul proiectării și execuției acestui drum. Din păcate Comuna Baciu este doar partener de discuție în acest proiect deoarece întregul proiect se desfășoară pe UAT Municipiul Cluj Napoca și va fi implementat de Municipiul Cluj Napoca în colaborare cu Tetarom SA.

 

12.29.2017
28.12.2017 - De când se pot plăti Taxele și Impozitele pentru anul 2018?

Taxele și Impozitele pentru anul 2018 se pot plăti la casieria Primăriei Baciu Aleea Nufărului Nr. 1 începând cu data de 04.01.2018

Puteți verifica online sumele datorate începând cu 04.01.2018 pe www.primariabaciu.ro sau pe www.primaria-baciu.ro  secțiunea Primărie , subsecțiunea Servicii Online.

Informații suplimentare puteți obține pe mail la adresa primariabaciu@hotmail.com

 

12.28.2017
21.12.2017 - Ultima zi în care se mai pot plăti Taxe şi Impozite 2017

Taxele și impozitele pentru anul 2017 mai pot fi plătite la casieria Primăriei Baciu până cel târziu  27.12.2017 ora 14.00

Plata cu cadrul la casieria Primăriei Baciu se poate face până cel târziu 22.12.2017 ora 13.00

Vă mulțumim pentru înțelegere.

12.21.2017
19.12.2017 - Calendar Aniversar 2018

Cu ocazia centenarului Marii  Uniri a Principatelor Române care se va sărbătorii în anul 2018, Comuna Baciu a considerat oportun să celebreze acest eveniment cum se cuvine prin personalizarea calendarului pentru anul 2018 cu informații istorice atestate care au făcut posibilă Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Mai jos aveți Calendarul în format electronic pe care puteți să-l descărcați pagină cu pagină pentru fiecare lună a acestui an special.

Coperta Calendarului

Ianuarie                                     Iulie

Februarie                                  August

Martie                                       Septembrie

Aprilie                                        Octombrie

Mai                                            Noiembrie

Iunie                                          Decembrie

12.19.2017
18.12.2017 - Anunț sistare apă potabilă în Comuna Baciu în data de 19.12.2017

Compania de Apă Someş S.A., anunţă că datorită unor avarii la reţeaua de apă potabilă, în data de 19.12.2017 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii din perimetrul următoarelor străzi şi/sau localităţi astfel:

Între orele 09:00- 15:00  în localitatea Baciu Strada Magnoliei între Strada Viitor şi Aleea Crinului

Se vor executa lucrări de excavare  pe Str.Magnoliei nr.25

 

Compania de Apă Someş îşi cere scuze pentru disconfortul creat.

12.18.2017
15.12.2017 - Parc de joacă inaugurat pe strada Neptun în localitatea Baciu

Primăria Comunei Baciu anunţă finalizarea lucrărilor la parcul pentru copii, amplasat la intersecția străzilor Neptun cu Bisericii Ortodoxe. Parcul în suprafață de  380 mp este amenajat pe un teren pus la dispoziţia autorităţilor de investitorii sin zonă.

12.15.2017
22.09.2017 - Ploile au provocat mai multe daune unor imobile din Comuna Baciu

Comuna Baciu a fost lovită, ieri seară, de o furtună care a măturat tot în calea ei. Potrivit meteorologilor, ploile vor continua și astăzi.

Ploaia abundentă însoțită de un vânt puternic și grindină au provocat pagube semnificative locuitorilor din comună. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, unele case au rămas fără acoperiș, iar altele au fost inundate. Mai mult decât atât, au fost doborâți și câțiva stâlpi de joasă tensiune.

09.22.2017
19.07.2017 Comuna Baciu primit o alocare financiară de 23 112 816,37 lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală ( PNDL)

Prin OMDRAPFE nr. 3695/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Cluj, în perioada 2017-2020, Comuna Baciu primit o alocare financiară de 23 112 816,37 lei

Pentru a putea semna contractele de finanțare este necesară depunerea tuturor documentațiilor și avizelor necesare derulării proiectelor aprobate până cel târziu la data de 30.11.2017

Procedurile de achiziție în vederea implementării acestor proiecte se vor putea efectua abea după semnarea contractelor de finanțare.

Sumele sunt repartizate astfel:

1) "Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 2.862.363,00 lei

2) "Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești comuna Baciu, judetul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 5.665.478,00 lei

3) "Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 10.048.906,00 lei

4) "Construire grădiniță în comuna Baciu jud. Cluj", cu valoarea alocată din bugetul de stat de 4.536.069,37 lei

 

 

 

07.19.2017